Jaký je aktuální stav účetní profese? A chtějí firmy práci účetních digitalizovat?

Autor: wflow.com, Svaz účetních České republiky

Norsko a Estonsko digitalizují kompletně veřejnou správu. Ve Spojených státech má v Cloudu účetnictví 36 % firem…A co na to Češi? Proč digitalizujeme méně? A záleží nám vůbec na kvalitě účetních služeb? Tyto otázky si klade nový průzkum wflow a Svazu účetních České republiky. Pojďte nám pomoci najít odpovědi.

To jsou otázky, na které hledá odpověď nový průzkum realizovaný
Svazem účetních České republiky a technologickým startupem wflow.

Účetní čelí mnoha výzvám. Proměňující se ekonomika či eliminace osobního
kontaktu vyžadují transformaci účetní profese a její přizpůsobení aktuálním
trendům. Nedílnou součástí je i její digitalizace, která by umožnila zkvalitnění a
zrychlení procesů a pevné usazení účetních do role profesionálů. Ti mají díky
odstranění manuálních administrativních úkonů potenciál být poradci vedení
společnosti.

Vzdělávání a digitalizace jako cesta k profesnímu růstu účetních

Právě erudici, tolik nezbytnou pro „povýšení“ účetní profese, vyzdvihuje Svaz
účetních České republiky, který se snaží zvyšovat nároky na kvalifikaci účetních.
Díky Systému certifikace účetní profese dokážeme objektivně potvrdit kvalifikaci
účetní/ho a to jak teoretickou, tak praktickou. Certifikovaní účetní se též hlásí k
etickému kodexu, jsou zavázáni plnit další odborné vzdělávání a podléhají
disciplinární odpovědnosti,“ zmiňuje Magdalena Králova, prezidentka Svazu
účetních ČR a dodává, že část výzkumu je zaměřená na oblast vzdělání a
kvalifikace účetních.

„Česká legislativa je vůči účetní profesi velice vstřícná, což sebou přináší řadu
úskalí. Účetní pozice vykonává řada lidí bez adekvátního vzdělání a know-how,
což může být z hlediska finančního řízení firem stěžejním problémem. Druhotným
jevem je pak skutečnost, že společenské postavení účetních je často
bagatelizováno navzdory faktu, že se jedná o profesně velice náročnou práci,
která vyžaduje analytické smýšlení, systematickou práci i znalost legislativy, a to
nejen účetní, ale i daňové a právní. Právě vnímání účetní profese optikou
manažerů a podnikatelů bychom rádi změnili, uzavírá Králová.

Firmy digitalizují řadu procesů. Nezapomínají na účetnictví?

Postcovidová doba změnila od základu fungování řady firem. Mnoho procesů od
komunikace či digitalizace a automatizace nákupního procesu až po logistiku
zboží prošlo výraznou proměnou. Nakolik se však dotkla změna účetnictví?

Z výzkumu americké společnosti Bill vidíme, že anglosaský svět se v oblasti
účetnictví rychle přizpůsobil potřebám současné doby. Velký zájem o digitalizaci
je i v České republice, kde však doposud digitalizace postupuje pomaleji. Chceme
proto udělat vše, abychom udrželi tempo se světovými trendy a v
globalizovaném světě zůstaly české firmy konkurenceschopným hráčem,“
zmiňuje Robert Soudný, CEO wflow.com.
 
Podle Roberta Soudného v současnosti digitalizují účetní procesy řádově nižší
procenta českých firem. Rozdíl oproti americkému trhu, kde cloudová řešení na
digitalizaci oběhu faktur využívá 36 % procent firem (údaj společnosti bill.com k
roku 2020), je skutečně dramatický. Aby se nám podařilo světové trendy držet,
je potřeba firmám vysvětlit, že i tak tradiční obor, jakým je účetnictví, lze velmi
efektivně digitalizovat,doplňuje Soudný.
 
Digitalizace šetří čas při práci s účetními doklady. To je hlavní motivace
pro podnikatele.

A stanovisko Roberta Soudného podporují i zkušenosti Magdalény Králové.
Účetnictví je jako systém ekonomických informací velmi hodnotný. Tato
informace má ale maximální význam jen tehdy, pokud je zároveň přesná a
rychlá. Právě tady vidím obrovský potenciál, jak může digitalizace účetním
pomoci.” Jako příklad zemí, ke kterým bychom měli v digitalizaci vzhlížet,
vyzdvihuje Estonsko a Norsko, kde je již kompletně digitalizovaná veřejné správa.

Evropská legislativa je vůči digitalizaci účetnictví vstřícná a je teď pouze na
firmách, aby nalezly motivaci zjednodušit účetní procesy, přenechat
administrativní úkony automatizovaným řešením a uvolnit tak kapacity účetních
pro jejich další profesní růst i rozvoj firmy. Zmíněnou motivací by podle Králové
mohla být úspora nákladů spojených s papírovou administrativou, kterou Kochův
institut vyčíslil na 60 – 80 %.

Pomozte nám zjistit stav účetní profese v ČR. Vyplňte krátký dotazník a
změňme společně svět účetnictví.