Zásady ochrany osobních údajů v WFLOW

Každý den se při práci snažíme vytvářet lepší každodenní život pro mnoho lidí, a to pomocí nabízených služeb. V některých případech k tomu potřebujeme vaše osobní údaje. Chápeme, že potřebujete vědět, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme. Jsme připraveni vám vždy poskytovat detailní a transparentní informace o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Správce osobních údajů

Naše společnost 6K spol. s r.o., se sídlem Prosecká 851/64, Prosek Point A, 190 00 Praha 9 je správcem vašich osobních údajů poskytnutých či shromážděných na našich webových stránkách, v našich obchodních domech nebo kontaktním centru.

Můžete nás kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 601 156 354 nebo e-mailem na adrese info@wflow.com nebo poštou na adrese Prosecká 851/64, Prosek Point A, 190 00 Praha 9.

wflow.com
wflow.com Czech Republic s.r.o.
Prosecká 851/64
Prosek Point A
190 00 Praha 9

Kontakt: 
+420 601 156 354

E-mailem: info@wflow.com

Vaše práva

Máte právo na přístup, opravu či výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem.

Máte právo na přenositelnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu.
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu, např. kamerový systém nebo pro účely přímého marketingu.

Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas na jednotlivou činnost zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracováni vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u orgánu, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů (sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz).