Digitalizujte svoje účtovníctvo
s aplikáciou wflow.com 

  • Automatický zber a obeh dokumentov
  • Vyťažovanie dát z dokumentov pomocou umelej inteligencie
  • Online schval'ovanie a zabezpečená archivacia
  • Propojenie s vätšinou českých i slovenských účtovných systémov
  • 900+ spokojných zákazníkov z radov malých i vel'kých firiem ve strednej Európe
Vyskúšajte na 14 dní zadarmo
Partneri/digitoo.png
Reference/rossum.png
Reference/dativery.png
Reference/handybot.png
Reference/6K-logo.png
Partneri/cashbot.png

Pre koho je wflow.com

Sme účtovná firma

Sme účtovná firma

wflow.com je naša konkurenčná výhoda. Za rovnaký čas môžeme obslúžiť viac klientov. Vďaka zbernému e-mailu dostávame klientskej doklady včas a bez urgovanie. Dáta už neprepisujeme ručne. Digitálny archív wflow.com plnohodnotne zastupuje papierovú archiváciu.

+ Kompletné doklady vždy včas
+ Úspora práce aj nákladov na archiváciu

 Sme zákazník účtovné firmy

Sme zákazník účtovné firmy

Už nemusíme riešiť odovzdávania dokladov účtovným, wflow.com je odovzdáva za nás. O ich schválení alebo prioritách úhrady potom rozhodujeme jednoducho online. Šetríme tak čas a zároveň máme doklady vždy po ruke, dohľadateľné v našom wflow.com archíve.

+ Bez obťažujúceho odovzdávania dokladov
+ Úspora času a doklady vždy po ruke

Máme vlastné firemné účtovný

Máme vlastné firemné účtovný

Automatický zber dokladov a neobmedzené viacstupňové schvaľovanie výrazne zrýchľujú obeh dokladov v našej firme. Vďaka vyťažovanie dát je zaúčtovanie otázkou minút. Digitálny archív je vždy dostupný z počítača aj z mobilu a šetrí nemalé náklady spojené s papierovou archiváciou.

+ Výrazné zrýchlenie pohybu dokumentov
+ Schvaľovanie aj prístup k archívu online

Vyskúšajte zadarmo

wflow.com je online, vyskúšajte bez záväzkov na 14 dní zadarmo.

Start with wflow

Zavoláme Vám späť

Stačí nám zanechať číslo a my sa Vám čoskoro ozveme späť. Všetky Vaše otázky potomzodpovieme jednoducho po telefóne

Ďakujeme, čoskoro vám zavoláme!
Za podpory:
European funds logo
Prague City logo

V roce 2020 získala firma wflow.com Czech Republic s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy wflow.com Czech Republic s.r.o. na projekt Webové stránky a marketingové aktivity pro projekty ucetnicloud.cz a wflow.cloud v Praze za účelem vytvoření nových webových stránek a marketingových aktivit příjemce. Očekávaným výstupem je vytvoření nových webových stránek a marketingových aktivit příjemce. Projekt Webové stránky a marketingové aktivity pro projekty ucetnicloud.cz a wflow.cloud je spolufinancován Evropskou unií.